De schildklier

Schildklierproblemen. Ik hoor dit tegenwoordig bijna dagelijks. In veel gevallen ligt dit niet aan de schildklier maar aan je hormonen die zorgen voor een gezonde stofwisseling.  

Meer dan 30 % van de bevolking heeft een verstoorde schildklierwerking en weet dit niet. Hierbij kan de schildklier te traag werken of juist te snel. In de reguliere geneeskunde is dit probleem vaak onderschat en liggen de waardes te ver uit elkaar om een goede diagnose te kunnen stellen. Het is belangrijk dat je bij symptomen zoals bijvoorbeeld kouwelijke handen en voeten, vermoeid, broze haren en nagels, haaruitval, obstipatie, vocht vasthouden, niet kunnen afvallen etc. aan de alarmbel trekt.  

Wat is je schildklier eigenlijk? Je schildklier is een klein orgaan in je hals dat een belangrijk hormoon aanmaakt: thyroxine, ook wel T4 genoemd. Dit hormoon regelt alle processen in je lichaam die we kennen als je ‘stofwisseling’. Hierdoor is je schildklier niet alleen verantwoordelijk voor je algehele gezondheid, maar heeft hij ook grote invloed op je energiehuishouding en hormoonbalans. Daarbij reguleert het je harstlag- en bloeddruk, regelt het de spijsvertering en heeft het een thermoregulatie.  

De diagnose hypothyreoïde (trage schildklier) wordt pas gesteld als er sprake is van een te hoog TSH, dat is het schildklier-stimulerende hormoon dat door je hypofyse wordt aangemaakt en je schildklier opdracht geeft om schildklierhormoon FT4 aan te maken. In de meeste laboratoria liggen de normaalwaarden voor TSH tussen de 0,4 en 4 mU/l terwijl een TSH boven de 2 al een indicatie kan zijn dat de schildklierfunctie aan het vertragen is en iemand zich niet meer goed voelt. Deze bandbreedte is dus eigenlijk te groot. 

Wat kun je zelf al doen? Het is belangrijk om eerst te achterhalen wat mogelijke oorzaken kunnen zijn. Nummer 1 is vaak chronische stress (progesteron tekort door cortisol -> nodig voor omzetting T4 naar het actieve T3). Oorzaak 2 is een oestrogeendominante (progesteron tekort). Oorzaak 3 is een insulineresistentie. Oorzaak 4 is een tekort aan jodium en andere co-factoren. (De bodem in Nederland bevat nauwelijks jodium; daarom kampen veel mensen met een jodiumtekort) Oorzaak 5 zijn toxische stoffen en zware metalen. De schildklier is hier namelijk erg gevoelig voor. Ze blokkeren de werking van mineralen en spoorelementen zoals jodium. Als je het gehalte jodium laat meten, meet je ook gelijk de hoeveelheid zware metalen in je lichaam.  Bij toxische stoffen kan je denken aan BPA, amalgaanvullingen, pesticiden etc.  Oorzaak 6 is overbelasting van de lever (je lever is essentieel als het gaat om de omzetting van T4 naar T3 en speelt een grote rol in het afbreken van hormonen en toxische stoffen). Oorzaak 7 zijn verborgen, laaggradige ontstekingen. Laaggradige ontstekingen gebruiken veel selenium waardoor T4 moeilijk kan worden omgezet in T3. Verborgen ontstekingen spelen ook een rol bij diverse veelvoorkomende klachten en ziektes zoals gewrichtsklachten, botontkalking, hart- en vaatziektes, kanker, migraine, chronische vermoeidheid, depressie en dementie, om er maar enkele te noemen. 

×